---- SALE | TOT EN MET 31 JANUARI ----

  • ITALIAANS DESIGN
  • GEMAAKT IN EUROPA
  • FOR ON AND OFF THE GOLF COURSE
My Cart

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de website(s) van “Duca Del Cosma B.V.” (hierna genoemd als “Duca Del Cosma”) en geldt voor bezoekers of gebruikers van diens websites.

Duca Del Cosma kan Persoonsgegevens verwerken, Duca Del Cosma zal hiervoor worden aangemerkt als Verantwoordelijke zoals is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een persoonsgegevens is elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.

Gegevensverwerking

Websitebezoek
Duca Del Cosma verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als u een online contactformulier invult. Deze gegevens worden gebruikt om vragen en verzoeken te kunnen opvolgen en af te ronden. Verder worden van alle websitebezoekers gegevens verzameld betreffende het surfgedrag binnen de website. Deze informatie kan uit het volgende bestaan: IP-adres, browser specificaties, en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, hoe u tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), uw bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt voornamelijk met cookies, waarover u aanvullende informatie kunt vinden in het hoofdstuk over cookies.
Duca Del Cosma kan dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om onze website te optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden aan gebruikers, om informatie te verkrijgen omtrent noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om een claim of geschil te beslechten.

Werkzaamheden
Daarnaast verwerkt Duca Del Cosma uw Persoonsgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst of klant bij ons bent (geweest). Wij verwerken dan de volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en koopgeschiedenis. Wij verwerken deze gegevens om een overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Zo moeten wij in staat zijn om de door u gekochte producten te kunnen leveren, om deze in rekening te kunnen brengen, u op de hoogte te houden van uw bestelling en eventueel om een claim of geschil te beslechten. In het kader van onze dienstverlening en gerechtvaardigd belang kunnen wij u tevens communicatie sturen omtrent Duca Del Cosma en/of interessante informatie. Hier kunt u zich te allen tijden voor afmelden.

Bewaren en Ontvangers

Duca Del Cosma bewaard verwerkte Persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de Betrokkene gebruik maakt van de diensten van Duca Del Cosma en de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor deze diensten. Ter voorbeeld, inactieve klantenaccounts worden dan ook na een periode van 2 jaar verwijderd, indien er gedurende de twee jaar geen gebruik is gemaakt van het account door Betrokkene. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal Duca Del Cosma nagaan of we verplicht zijn om Persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten. Ter voorbeeld, Duca Del Cosma bewaard (Persoons)gegevens gedurende een termijn van 7 jaar indien (Persoons)gegevens gerelateerd zijn aan onze financiële administratie, dit is veelal het geval in het kader van bestellingen.

Derde Partijen
Duca Del Cosma maakt gebruik van enkele derde partijen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om onze website te kunnen hosten en om de binnen de website verzamelde gegevens te kunnen verwerken. Met deze partijen sluiten wij te allen tijde een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; of in het geval dat wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van onze website, eigendom of diensten. De door Duca Del Cosma verzamelde gegevens worden bewaard binnen de EEZ.

Cookiebeleid

Duca Del Cosma maakt voor diverse doeleinden gebruik van cookies op onze website. Enkele van deze cookies worden aangemerkt als functionele cookies en worden verzameld om gebruikers in staat te stellen om de website te gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens zoals webbrowser informatie, het systeem en de software versie die een gebruiker gebruikt, alsmede andere technische informatie. We zijn niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor het inzetten van dergelijke cookies. Duca Del Cosma maakt daarnaast gebruik van analytische cookies. De verzameling van gegevens door middel van analytische cookies (Google Analytics) is gemaskeerd om verzameling op individueel niveau onmogelijk te maken, dit betekent dat IP-adressen zijn geanonimiseerd en informatie niet herleidbaar is naar individuele gebruikers. Door cookies op een dergelijke manier in te richten is het niet noodzakelijk om hier toestemming voor te verkrijgen. Onze cookies worden verder uitgelegd in het onderstaande schema, evenals de doeleinden waarvoor deze worden ingezet.

Op onze website maken we gebruik van de volgende cookies:

Partij

Omschrijving

Bewaartermijn

Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

Dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen hoe de website wordt gebruikt en verzamelt gemaskeerde IP adressen.

 2 jaar

 

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben te alle tijden het recht om toestemming, gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens, in te trekken. Zodoende zijn personen in staat om zich af te melden voor nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld. Eventueel kunnen zij hier ook voor mailen naar [email protected] .

Betrokkenen hebben het recht op informatie en het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die door Duca Del Cosma worden verwerkt. Daarnaast hebben zij het recht om de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken en op verwijdering van hun Persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen vragen en verzoeken mailen naar [email protected] Duca Del Cosma zal binnen de wettelijke termijn van één maand op de verzoeken reageren. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of beperking van de Persoonsgegevens zal Duca Del Cosma nagaan of er sprake is van een wettelijke grond waarop Duca Del Cosma gerechtigd is om de Persoonsgegevens te verwerken en wat het uitvoeren van een dergelijk verzoek zou kunnen verhinderen.